Friday, September 17, 2021

Итгэмжлэгдсэн байдал

Манай лаборатори нь Стандартчилал, Хэмжилзүйн Газрын даргын 2014 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/22 тоот тушаалаар анх удаа 2 жилийн хугацаатай итгэмжлэлд хамрагдаж, 2016 оны 12 дугаар сард 2 жилийн хугацаатай 45 төрлийн бүтээгдэхүүнд 179 үзүүлэлтээр  шинжилгээ хийхээр итгэмжлэлээ сунгуулсан.

ЗӨВЛӨГӨӨ

ХУАНЛИ

2020 . 03
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31